LEGAL SERVICES - INVESTMENT CONSULTANCY - LAW TECH

Chuyên mục: Dịch vụ

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

TekLaw có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và trình độ chuyên sâu trong việc cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn liên quan đến các lĩnh vực: Tư vấn đánh giá, soát xét toàn diện doanh nghiệp (due diligent), tìm kiếm và hỗ trợ khách hàng mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) Tư vấn và tiến hành các thủ tục cần thiết để nhà đầ…

NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN PHÁP LÝ

Nghiên cứu pháp luật, cơ chế chính sách và sự hài hòa của hệ thống luật pháp Việt Nam với thế giới trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; Nghiên cứu chuyên sâu cơ chế chính sách và pháp luật về kinh doanh, đầu tư, tài chính và các ngành nghề kinh doanh cụ thể (đầu tư nước ngoài, chứng khoán, bất động sản, xây dựng, dược phẩm và y tế…) Tư vấn và…

TƯ VẤN HỖ TRỢ QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

Tư vấn, xây dựng hoặc quy hoạch hệ thống các văn bản nội bộ doanh nghiệp bao gồm nhưng không giới hạn ở hệ thống phần mềm và/hoặc bản cứng; Tư vấn xây dựng và quản trị bộ chỉ tiêu tuân thủ pháp luật tại các doanh nghiệp Cung cấp các khóa học liên quan kỹ năng quản trị doanh nghiệp, kỹ năng làm việc và các khóa học nâng cao hiểu biệt pháp luật tro…

TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM SỐ PHỤC VỤ NGÀNH LUẬT

Nghiên cứu, thiết kế sản phẩm số (ứng dụng, phần mềm) phục vụ công tác pháp chế doanh nghiệp, nâng cao hiểu biết pháp luật tại doanh nghiệp và công đồng dân cư; Nghiên cứu, thiết kế các phần mềm ứng dụng nhằm số hóa một số công đoạn nghiệp vụ tại các văn phòng luật sư, công ty luật. …

TƯ VẤN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHO CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN (ODA, NGO)

Tư vấn khung pháp lý liên quan đến dự án; Nghiên cứu cơ chế chính sách, luật pháp và hệ thống hành chính nhằm nâng cao hiệu quả khung pháp lý, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Điều tra cơ bản và đánh giá nhu cầu và khảo sát kinh tế-xã hội phục vụ cho việc xây dựng dự án; Tư vấn giám sát độc lập việc thực hiện các chính sách an toàn …

TƯ VẤN VÀ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Đăng ký sở hữu trí tuệ: nhãn hiệu, bản quyền tác giả, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh Tư vấn và đăng ký tên miền, mã vạch; hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp liên quan đến tên miền; Đăng ký giao dịch sở hữu trí tuệ: nhượng quyền thương mại, hợp đồng li xăng, hợp đồng chuyển giao công nghệ…

Nút gọi

+84 989219740