Sự gia tăng trong việc áp dụng Internet vạn vận (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán  đã và đang thay đổi cơ bản cách tiếp cận và kết nối của con người, thúc đẩy các tổ chức và doanh nghiệp cần phản ứng với sự phát triển này. Nắm bắt được xu hướng phát triển công nghệ, TekLaw tiên phong ứng dụng công nghệ trong ngành luật nhằm tăng cường bảo mật, tiết kiệm thời gian, tối đa hoá quản lý nghiệp vụ cho các luật sư, nhân viên pháp chế tại các tổ chức hiện nay.

Hoạt động tư vấn và thiết kế sản hẩm số phục vụ ngành luật của TekLaw bao gồm nhưng không giối hạn ở lĩnh vực trọng tâm nghiên cứu, thiết kế sản phẩm số (ứng dụng, phần mềm) phục vụ công tác pháp chế doanh nghiệp và nhằm số hóa một số công đoạn nghiệp vụ quản trị tại các văn phòng luật sư, công ty luật…

[ajax_load_more repeater=”template_1″ post_type=”featured_item” posts_per_page=”6″ taxonomy=”featured_item_category” taxonomy_terms=”tu-van-va-ho-tro-quan-tri-dieu-hanh-doanh-nghiep” taxonomy_operator=”IN” transition_container_classes=”featured-insights__collection”]