LEGAL SERVICES - INVESTMENT CONSULTANCY - LAW TECH

Chuyên mục: Tư vấn và đại diện sở hữu trí tuệ

TƯ VẤN VÀ ĐẠI DIỆN SHTT

Tư vấn và đại diện SHTT là hoạt động mà đội ngũ của chúng tôi có kinh nghiệm lâu năm. Các chuyên gia của TEKLAW luôn có những tư vấn tốt nhất cho khách hàng về: Đăng ký SHTT: nhãn hiệu, bản quyền tác giả, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, v.v. Thực thi quyền sở hữu trí tuệ:bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ khi bị xâm phạm, điề…

Nút gọi

+84 989219740