LEGAL SERVICES - INVESTMENT CONSULTANCY - LAW TECH

Danh mục: Tư vấn đầu tư

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Đối với dịch vụ tư vấn đầu tư, TEKLAW cung cấp các hoạt động: Tư vấn đánh giá, soát xét toàn diện doanh nghiệp (due diligent), tìm kiếm và hỗ trợ khách hàng mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A); Tư vấn và tiến hành các thủ tục cần thiết để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và thực hiện dự án tại Việt Nam; Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệ…

Nút gọi

+84 989219740