Việt Nam hiện đang được coi là một trong những nền kinh tế năng động và nhiều tiềm năng phát triển, đồng thời là một quốc gia thu hút đầu tư nước ngoài. Hiện nay, Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu thông qua một loạt các Hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)… Trong nền kinh tế hội nhập, lĩnh vực đầu tư là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế giúp tăng thu nhập quốc dân và thúc đẩy cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh tế, khuyến khích hoạt động kinh doanh trong nước, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn và khoa học công nghệ cho các doanh nghiệp. Dịch vụ tư vấn đầu tư sẽ giúp các chủ đầu tư khảo sát, nắm bắt thông tin thị trường về những lĩnh vực mà nhà đầu tư muốn đầu tư kinh doanh, đồng thời giúp dự báo cho nhà đầu tư về tính khả thi của các công trình, khả năng sinh lời của dự án, các rủi ro khi tiến hành dự án để nhà đầu tư có được lựa chọn đúng đắn và hợp lí nhất cho mình.

Để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, đảm bảo quá trình đầu tư diễn ra hiệu quả, an toàn, đúng pháp luật, TekLaw thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật đầu tư chuyên sâu cho các nhà đầu tư và các cá nhân, tổ chức có liên quan. Dịch vụ tư vấn đầu tư Teklaw cung cấp là hoạt động mang tính chất khuyến nghị liên quan đến chính sách pháp luật trong lĩnh vực đầu tư nói chung của Việt Nam cũng như các quy định, chính sách cụ thể trong từng lĩnh vực; dự báo, phân tích, đánh giá những thay đổi mới nhất trong chính sách đầu tư của nhà nước nhằm hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn cho các cá nhân doanh nghiệp thực hiện hoạt động đầu tư.

[ajax_load_more repeater=”template_1″ post_type=”featured_item” posts_per_page=”6″ taxonomy=”featured_item_category” taxonomy_terms=”tu-van-dau-tu” taxonomy_operator=”IN” transition_container_classes=”featured-insights__collection”]