Dịch vụ pháp lý được coi là dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn bởi nó cung cấp dịch vụ để đưa ra các biện pháp đảm bảo tính chặt chẽ và an toàn cho các hoạt động, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hay doanh nghiệp. Hiện nay, ngày càng có nhiều công ty, doanh nghiệp tìm đến sự tư vấn, hỗ trợ pháp lý phục vụ cho hoạt động kinh doanh và giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của họ. Phát triển dịch vụ pháp lý sẽ góp phần quản trị rủi ro pháp lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực.

Trong hơn 15 năm qua, các luật sư của TekLaw đã và đang tư vấn chiến lược toàn diện cho các nhà đầu tư, công ty niêm yết, doanh nghiệp hàng đầu tại Việt nam và quốc tế về quy chế, quy trình, hợp đồng, tài liệu nội bộ, … cụ thể trong các lĩnh vực sau: tài chính – ngân hàng, chứng khoán, thị trường vốn, bất động sản, lao động và công nghệ tài chính (“Fintech”). Bên cạnh đó, các Luật sư nhóm Tư vấn pháp lý của TekLaw có nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ, đại diện khách hàng giải quyết tất cả các vấn đề pháp lý trong các lĩnh vực như đầu tư, doanh nghiệp, thương mại, bảo hiểm, hợp đồng …  tại các cơ quan tiến hành tố tụng hoặc trọng tài thương mại.

[ajax_load_more repeater=”template_1″ post_type=”featured_item” posts_per_page=”6″ taxonomy=”featured_item_category” taxonomy_terms=”tu-van-phap-ly” taxonomy_operator=”IN” transition_container_classes=”featured-insights__collection”]