Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, chính sách kiểm hàng sẽ được coi là một trong những điều kiện giao dịch chung bắt buộc mà thương nhân, tổ chức, cá nhân phải công bố trên website thương mại điện tử, cụ thể khoản 1 Điều 13 Nghị định 85/2021/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 32 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thông tin điều kiện giao dịch chung: “Chính sách kiểm hàng; chính sách hoàn trả, bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua, cách thức lấy lại tiền, chi phí cho việc hoàn trả này”. Ngoài ra, theo quy định của Nghị định mới, Chính sách áp dụng chung cho các giao dịch trên sàn liên quan đến vấn đề kiểm hàng cũng cần được thể hiện trong Quy chế hoạt động của Sàn thương mại điện tử. Quy định này được kỳ vọng sẽ bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người tiêu dùng, giúp người tiêu dùng hiểu rõ về chính sách kiểm hàng của từng doanh nghiệp để đưa ra quyết định lựa chọn tiến hành giao dịch.
Bên cạnh nội dung này, Nghị định 85/2021/NĐ-CP cũng bổ sung thêm một số nội dung đáng chú ý như: Bổ sung trách nhiệm cung cấp thông tin về hàng hóa công bố trên website phải bao gồm các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa; Thương nhân cung cấp dịch vụ logistics chính thức được công nhận là chủ thể của hoạt động thương mại điện tử; Thương nhân, tổ chức có thể thực hiện hoạt động thương mại điện tử thông qua các mạng xã hội; Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử…

THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN QUAN

Đọc thêm tin tức mới nhất và đánh giá pháp lý từ TekLaw Group