Category Archives: Đánh giá pháp lý

Hộ chiếu vaccine – Chính sách còn nhiều tranh cãi

Hiện nay trên thế giới, Hộ chiếu vaccine đang được kỳ vọng là một trong những giải pháp giúp nối lại các chuyến bay quốc tế, khơi thông du lịch, thương mại và vực dậy các nền kinh tế trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng để các quốc gia có thể […]