Ngày 15 tháng 01 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2022, bãi bỏ Nghị định 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP.

So với Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ thì Nghị định số 10/2022/NĐ-CP có những điểm mới đáng chú ý sau đây:

– Về mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ phần trăm đối với ô tô điện chạy pin: mức thu sẽ được chia thành hai mốc thời gian, theo đó: Mức thu lệ phí trước bạ với ô tô điện chạy pin là 0% trong vòng ba năm kể từ ngày 1/3/2022; Trong vòng hai năm tiếp theo, mức thu lệ phí trước bạ khi mua ô tô điện chạy pin bằng 50% mức thu với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi. Ngoài ra, các loại ô tô điện chạy pin sẽ nộp lệ phí trước bạ lần thứ hai trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

– Về các loại đối tượng chịu thuế: Điều 3 Nghị định 10/2022/NĐ-CP đã bổ sung đối tượng mới phải chịu lệ phí trước bạ là tàu theo quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và pháp luật về hàng hải, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, tàu ngầm, tàu lặn; trừ ụ nổi, kho chứa nổi và giàn di động.

– Về căn cứ tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy mới: ngay tại thời điểm chủ sở hữu xe ô tô, xe máy nộp tờ khai lệ phí trước bạ chưa có trong bảng giá tính lệ phí trước bạ thì cơ quan thuế sẽ căn cứ vào kiểu loại xe (ô tô, xe máy); nước sản xuất, nhãn hiệu, khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (xe tải); nước sản xuất, nhãn hiệu, số người cho phép chở, kể cả lái xe (xe khách) để quyết định giá tính lệ phí trước bạ với từng loại mới phát sinh.

– Về giá tính lệ phí trước bạ với nhà chung cư: Điểm c Khoản 1 Điều 7 Nghị định 10/2022/NĐ-CP bổ sung quy định mới: Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư bao gồm cả giá trị đất được phân bổ. Giá trị đất được phân bổ được xác định bằng giá đất tại bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành nhân với hệ số phân bổ.

THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN QUAN

Đọc thêm tin tức mới nhất và đánh giá pháp lý từ TekLaw Group