LEGAL SERVICES - INVESTMENT CONSULTANCY - LAW TECH

TƯ VẤN HỖ TRỢ QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

Công ty luật TEKLAW cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ quản trị, điều hành doanh nghiệp trọn gói hoặc từng phần cho các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm:

  • Tư vấn, xây dựng hoặc quy hoạch hệ thống các văn bản nội bộ doanh nghiệp ở hệ thống phần mềm và/hoặc bản cứng;
  • Tư vấn xây dựng và quản trị bộ chỉ tiêu tuân thủ pháp luật tại các doanh nghiệp;
  • Cung cấp các khóa học liên quan kỹ năng quản trị doanh nghiệp, làm việc và các khóa học nâng cao hiểu biệt pháp luật trong hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp;
  • Dịch thuật tiếng Việt sang tiếng Anh, tiếng Nhật và ngược lại với hợp đồng, văn bản nội bộ của doanh nghiệp.
Đặt lịch để được cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ quản trị, điều hành doanh nghiệp tại đây      
Nút gọi

+84 989219740