LEGAL SERVICES - INVESTMENT CONSULTANCY - LAW TECH

sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd sfđfsdsd sdsd sdsd

Đầu tư ra nước ngoài theo pháp luật Việt Nam cần những điều kiện gì?

Đầu tư ra nước ngoài không còn là một khái niệm xa vời đối với các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam. Ngày nay, các doanh nghiệp Việt Nam được chính phủ khuyến khích đầu tư ra nước ngoài. Tuy nhiên, để có thể đầu tư ra nước ngoài, cần những điều kiện nhất định.

Điều kiện đầu tư ra nước ngoài có thể hiểu là điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài quy định tại điều 58, Luật Đầu tư 2014:

  1. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguyên tắc quy định tại Điều 51 của Luật Đầu tư.
  2. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 của Luật Đầu tư.
  3. Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án quy định tại Điều 54 của Luật Đầu tư thì Bộ KHĐT lấy ý kiến bằng văn bản của NHNN Việt Nam.
  4. Có quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật Đầu tư.
  5. Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.

Trên đây là quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện đầu tư ra nước ngoài. Ngoài những quy định về điều kiện, các nhà đầu tư còn cần nghiên cứu kỹ về thủ tục, hồ sơ, vốn đầu tư,…

Mọi thông tin chi tiết Quý khách hàng xin liên hệ TEKLAW để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết!

 

Nút gọi

+84 989219740