LEGAL SERVICES - INVESTMENT CONSULTANCY - LAW TECH

Chuyên mục: Tư vấn và thiết kế sản phẩm số phục vụ ngành luật

TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM SỐ PHỤC VỤ NGÀNH LUẬT

Nghiên cứu, thiết kế sản phẩm số (ứng dụng, phần mềm) phục vụ công tác pháp chế doanh nghiệp, nâng cao hiểu biết pháp luật tại doanh nghiệp và công đồng dân cư; Nghiên cứu, thiết kế các phần mềm ứng dụng nhằm số hóa một số công đoạn nghiệp vụ tại các văn phòng luật sư, công ty luật. …

Nút gọi

+84 989219740