LEGAL SERVICES - INVESTMENT CONSULTANCY - LAW TECH

Danh mục: Tư vấn và hỗ trợ quản trị điều hành doanh nghiệp

TƯ VẤN HỖ TRỢ QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

Công ty luật TEKLAW cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ quản trị, điều hành doanh nghiệp trọn gói hoặc từng phần cho các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm: Tư vấn, xây dựng hoặc quy hoạch hệ thống các văn bản nội bộ doanh nghiệp ở hệ thống phần mềm và/hoặc bản cứng; Tư vấn xây dựng và quản trị bộ chỉ…

Nút gọi

+84 989219740