LEGAL SERVICES - INVESTMENT CONSULTANCY - LAW TECH

Chuyên mục: Tư vấn pháp lý

NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN PHÁP LÝ

Nghiên cứu pháp luật, cơ chế chính sách và sự hài hòa của hệ thống luật pháp Việt Nam với thế giới trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; Nghiên cứu chuyên sâu cơ chế chính sách và pháp luật về kinh doanh, đầu tư, tài chính và các ngành nghề kinh doanh cụ thể (đầu tư nước ngoài, chứng khoán, bất động sản, xây dựng, dược phẩm và y tế…) Tư vấn và…

Nút gọi

+84 989219740