DỊCH VỤ PHÁP LÝ

TEKLAW cung cấp các dịch vụ pháp lý bao gồm:

  • Thành lập các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực;
  • Nghiên cứu chuyên sâu cơ chế chính sách và pháp luật về kinh doanh, đầu tư, tài chính và các ngành nghề kinh doanh cụ thể;
  • Tư vấn và tìm giải pháp pháp lý đối với vướng mắc liên quan các lĩnh vực hoạt động đầu tư, chứng khoán, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp thông qua hình thức tư vấn thường xuyên hoặc theo vụ việc;
  • Tư vấn soạn thảo và đàm phán ký kết các hợp đồng, đặc biệt các hợp đồng liên quan giao dịch M&A, tín dụng và các bộ mẫu hợp đồng;
  • Giải quyết tranh chấp: đại điện khách hàng giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực: đầu tư, doanh nghiệp, thương mại, dân sự, hợp đồng.

Đặt lịch để được TEKLAW nghiên cứu và tư vấn dịch vụ pháp lý tại đây