Category Archives: Đánh giá pháp lý

Giá đất và cơ chế hai giá trong quản lý nhà nước về đất đai – Một số điểm hạn chế và bất cập

Các loại giá đất và cơ chế áp dụng giá đất trong các trường hợp cụ thể Pháp luật đất đai hiện hành quy định 3 loại giá đất: khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể. Khung giá đất Khung giá đất là giá đất do Nhà nước quy định từ […]

Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài và một số quy định cần lưu ý

Điều kiện để được cấp Giấy phép lao động Theo quy định, để xin giấy phép lao động, thì lao động nước ngoài phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: – Người lao động nước ngoài phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. – Người […]

Hộ chiếu vaccine – Chính sách còn nhiều tranh cãi

Hiện nay trên thế giới, Hộ chiếu vaccine đang được kỳ vọng là một trong những giải pháp giúp nối lại các chuyến bay quốc tế, khơi thông du lịch, thương mại và vực dậy các nền kinh tế trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng để các quốc gia có thể […]