Author Archives: Teklaw

Thông tư 04/2022/TT-NHNN quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày 16/6/2022, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 04/2022/TT-NHNN quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước […]

Giá đất và cơ chế hai giá trong quản lý nhà nước về đất đai – Một số điểm hạn chế và bất cập

Các loại giá đất và cơ chế áp dụng giá đất trong các trường hợp cụ thể Pháp luật đất đai hiện hành quy định 3 loại giá đất: khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể. Khung giá đất Khung giá đất là giá đất do Nhà nước quy định từ […]

Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài và một số quy định cần lưu ý

Điều kiện để được cấp Giấy phép lao động Theo quy định, để xin giấy phép lao động, thì lao động nước ngoài phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: – Người lao động nước ngoài phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. – Người […]

Quy định mới về chính sách kiểm hàng trên website thương mại điện tử

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, chính sách kiểm hàng sẽ được coi là một trong những điều kiện giao dịch chung bắt buộc mà thương nhân, tổ chức, cá nhân phải công bố trên website thương mại điện tử, cụ thể khoản 1 Điều 13 Nghị định 85/2021/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung […]

Quy định về giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Ngày 8 tháng 2 năm 2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 06/2022/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng Công ty […]

Quy định mới về Lệ phí trước bạ

Ngày 15 tháng 01 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2022, bãi bỏ Nghị định 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một […]

Hộ chiếu vaccine – Chính sách còn nhiều tranh cãi

Hiện nay trên thế giới, Hộ chiếu vaccine đang được kỳ vọng là một trong những giải pháp giúp nối lại các chuyến bay quốc tế, khơi thông du lịch, thương mại và vực dậy các nền kinh tế trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng để các quốc gia có thể […]